5 How to create conditions

Recommendations for what is required of surrounding conditions to enable teachers to work according to this pedagogical approach. Here it is advisable to highlight what school leaders need to pay attention to and contribute to the creation of these necessary conditions.

  • Skolledning bör vara informerade om arbetsmetoden och den infrastruktur som kan underlätta arbetet innan man startar. Vill en enskild lärare starta upp utvecklingsarbetet rekommenderas att man sammanställer en kort presentation av den pedagogiska modellen och visarvisar skolledning och kollegor exempel på hur andra har använt flippat lärande
  • Lärarkollegiet bör som grupp få kompetensutveckling I form av en presentation av flippat lärande som pedagogisk metod, en grundläggande kurs I hur de kan filma med sina mobiler och producera samt redigeria material I sin dator samt hur man kan berätta med film.
  • Kollegialt läranade kan vara en bra form för att utveckla lärarrollen, pedagoska förhållning sätt samt flippar kopplade till olika kunskapsmoment. Man kan då dela erfarenheter av arbetssättet kombinerat med erfarenheter av hur man överför kunskapsmoment till filmflippar.
  • Det är bra med en budget för att till uppstarten kunna köpa in enkel utrustning som mikrofon, stativ eller ljus.
  • Arbetet underlättas av att man har en bra lärplattform där man tydligt kan visualisrera kurser, schema på klasrumsaktiviteter och flippar kopplade till kunskapsmomenten.

Fortsätt läsa – 6 How to train this ability


Disclaimer: All content in this document reflects the author's view and the NA and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains.