4 How to use

Concrete guidelines for how teachers can best use methods, routines and tools and recommendations in relation to the methods and tools.

Also insert drawings and originals for both digital and physical teaching aids, if that is the case.

Några korta guidelines för flipped learning

  1. För att konstruera en bra flipp behöver man ha ett avgränsat kunskapsmoment och ett tydligt syfte.
  2. Arbetet med flippar underlättas av att lärare och studerande har tillgång till en lärplattform där man kan länka flippar till kunskapsmoment, uppgifter, tester osv.
  3. Vilken typ av lektionsinnehåll passar att flippa? Här kommer några förslag.

Innehåll man ser före lektionen

Instruktioner – först gör du detta, sen det här osv

Demonstrationer av ett nytt moment, maskin osv

Fakta i form av tex en föreläsning , film om frågan/platsen

Instuderingsfrågor till text

Innehåll man ser efter – kan ibland fungera som repetion för nästa lektion eller prov

Digitala minnesanteckningar

Inspelade Lektioner

Låt de studerande komma med förslag på innehåll de tycker skulle passa att flippa och framförallt utvärdera de flippar ni använt.

  1. Formativ bedömning passar bra tillsammans med flippat lärande. Man kan.låta de studerande själva lära sig ett verktyg tex en kamera genom att se en flipp som går igenom alla kamerainställningar. När den truderande har sett flippen och övat själv eller tillsammans med kamrater följs flippen upp med praktiskt prov på kamera där den studerande får visa läraren hur man ställer in kameran för olika situationer.

Fortsätt läsa – 5 How to create conditions


Disclaimer: All content in this document reflects the author's view and the NA and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains.