3 Completed tests and results

We see that students who are interested in a more problem solving, hands on form of learning are more likely to benefit from Flipped Classroom. Vi har också sett att högpresterande studerande har uppskattat att kunna lära sig i sin egen takt samtidigt som de studerande som behöver fler repetioner vid inlärning av t ex ny teknik har uppskattat tillgången på flippat material och känt en frihet i att inte hela tiden behöva fråga läraren.

I diskussionen kring flippat lärande lyfts ibland att studerande kan känna ”The fear of having to teach oneself”, men det är inget vi har mött på Xenter. Kanske beroende på att många studerande idag på sin fritid använder tutorials på You Tube inom olika områden.

Vi har sett att man ibland kan effektivisera undervisningstiden för de studerande. Vi har sett exempel där en föreläsning på en förmiddag genom filmning kortas ner till 2 x 20 min lektioner. Anledningen är att man i flippar måste vara mycket konkret vilket innebär att en del socialt ”mellansnack” man gör under en klassrumslektion för att de studerande ska få lite paus inte behövs. Det här innebär dock inte att man kan/bör ta bort läraren, bara att läraren kan stötta den studerande i lärprocessen bättre genom t ex att leda gruppdiskussioner, laborativa övningar, projektarbeten etcetera.

Ibland uppstår läget att de studerande inte tittar på flipparna. Då måste man snabbt ha ett samtal med de studerande för att ta reda på orsaken. Har de inte förstått att genom att alla förbereder sig med hjälp av flippar kan man använda den gemensamma tiden i klassrummet bättre. Här kan man t ex behöva synliggöra i schemat när alla måste ha sett flippen för att undervisningen på kursen ska fungera. Ibland är orsaken att filmen är för lång och behöver delas i flera korta avsnitt för att strukturera upp kunskapsmaterialet tydligare eller att ljudet är för lågt så det är tröttande att lyssna. Genom de studerande kan man förstå hur det flippade lärandet kan förbättras.

Case SFI

Utgångspunkt:

Språklärarna på Svenska för invandrare SFI ville ha bättre undervisningsmaterial i forma av filmer som visar språkliga situationer i vardagen.

Man ville också öka de studerandes engagemang och studier utanför lektionstid.

Hur vi gjorde:

Språklärarna identifierade ett antal vardagliga situationer och gjorde enkla beskrivningar som fungerade som manus för filmerna. En del av situationerna spelade de in själva med Smart Phone och trådlösa mikrofoner. Andra situationer gjorde Xenters filmpedagoger med professionell utrustning och ibland i Xenters TV-studio.

Xenter byggde upp streaming-plattformen “Botkyrkaflipp” där filmerna sedan publicerades.

Här kan ni se fler av de flippar som Xenter och SFI arbetade med.

Flipped Learning

Case – gymnasium

Lynda– individualisering, uppdelning av teori I små delar.

Case YH – använda kursplattform som redan finns

Case 1

På nätet finns olika kursplattformar som tillhandahåller korta utbildningsfilmer. Det kan vara ett bra sätt att komma igång att arbeta med flippat lärande. Man kan också googla på tutorials och sitt ämne för att se vad andra har gjort.

Xenters personal och alla studerande gymnasiet och yrkeshögskolan har till gång till kursplattformen Lynda.

Case 2  kameragenomgång

Genomgång av kamera i stor grupp är inte lika effektivt som om den studerande själv kan ställa in kamera genom att trycka på rätt knappar. Mot den bakgrunden gjorde lärarna på yrkeshögskoleutbildningen livesändningsspecialist flippar på kameragenomgång.

Här kan ni se alla kameraflipparna.

De studerande använde flipparna:

  • före första lektionen när de ska använda kameran,
  • på lektionen när de själva ställer in kameran för att se att de förstår och om de har frågor till läraren
  • när de är ute och filmar själva och blir osäkra om de ställt in kameran rätt
  • som repetion inför det praktiska kameraprovet

case 3 Förberedelse inför föreläsningar kring på abstrakta kunskapsområden som t ex filformat

I YH-utbildningen livesändningsspecialist ingår momentet filformat. För de studerande som inte har så mycket erfarenhet av att hantera filer på datorer kan föreläsningen kännas abstrakt och svår att ta till sig. Därför filmas varje år föreläsningen. Syftet är att filmen ska fungera  som en digital anteckning. (Se flippen om Filformat)

  • Inför föreläsningen kan de studerande titta på filmen för att få ett grepp om vad föreläsningen kommer att ta upp samt förbereda frågor.
  • Efter föreläsningen kan den studerande repetera delar man tyckte var komplicerade

Case 4 att göra flipp till sitt praktikföretag

Ibland har praktikföretaget behov att att göra en instruktion kring tex en arbetsgång.

Ofta är detta ett bra arbete för en studerande som är på praktik. Där den studerande provat att lära sig genom flippar och har grundläggande kunskaper att filma och redigera med sin mobil/dator kan de göra en flipp till företaget. På företag där vi haft studerande som gjort den typen av flippar har det blivit mycket uppskattat. (Se flippen om Go Pro-Kameran, av Niclas Harlestam)

Case 5 berätta om pedagogik för handledare på praktikföretag

Xenter har under åren haft svårt att samla alla handledare från företagen som tar emot studerande på praktik på gemensam introduktions kurs kring pedagogik och vad som är bra att tänka på när man tar emot en student. För att underlätta har vi kompletterat skriftlig information med några enkla flippar.

Case 6 att presentera en resurs

Xenter har en studerande coach vilket vi informera om när de studerande börjar på skolan. Kanske är man inte så intreserad av just den resursen då men behovet kan komma senare.

Därför har vi spelat in vår coach´s presentation så de studerande sen lätt kan hitta den på lärplattformen. Vi hoppas att enkelheten I att vid behov snabbt få veta hur coaching fungerar ska underlätta för den studerande att ta kontakt.

7 case att flippa faktakunskaper

Fastighetsförvaltarna behöver en orienteringskurs I ekonomi. För att underlätta för de studerande som tidigare inte läst ekonomi har vi gjort ett par korta flippar som förberedelse till kursen.

LÄNK

Resultat

Vi har sett att fler och fler av våra studerande har egna erfarenheter av  att lära sig genom instruktionsfilmer på You Tube och därför välkomnar skolans arbete med att utveckla “flippar”.

I Sverige där den digitala infrastrukturen sen flera år är stark är denna utveckling mycket tydlig. I Xenters studerandeenkäter ser vi att de studerande uppskattar att arbeta med flipped learning som verktyg.

Då flipped learning innebär en förändrad läraroll ser vi att att det tar tid att implementera metoden. Det krävs också kunskap och erfarenhet för att bygga en bra infrastruktur för produktion av flippar. Det kan handla om allt från att köpa in inspelningsteknik till att man behöver även hitta smidiga lösningar för publicering av flippar på utbildningarnas lärplattform Its Learning.

 

Fortsätt läsa – 4 How to use


Disclaimer: All content in this document reflects the author's view and the NA and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains.