6 How to train this ability

Personligt ledarskap

  • Veta sina styrkor och svagheter och bygga strategier utifrån detta

Övning: Låt de studerande i mindre grupper först enskilt lista sina styrkor och svagheter för att sen diskutera strategier det finns för punkter man vill bi bättre på

  • Kunna identifiera mål och bygga en väg mot målet genom att sätta delmål

Övning: ”Gå dina mål”

Låt studenten diskutera i grupp vad kännetecknar de duktigaste professionella personerna inom yrket? Vad har de för strategier för att lyckas? Vilka av detta strategier kan du göra till dina? Vilka kompetenser vil du skaffa dig?

Den studerande jobbar enskilt fram en personlig strategi genom att bryta ner målet i delmål.

Den studerande skriver ner fem delmål, ett i taget, på A4 papper. Sen lägger den studerande ut målen på golvet utifrån en tänkt ram på fem veckor och fattar beslut om vilket mål man ska fokusera på vecka ett, vecka två osv. När alla studerande lagt ut sina mål för de närmaste fem veckorna går man två och två längs sina mål och diskuterar vilka mål man valt och varför.

Övning :Kunna presentera sig själv och sina mål

Inför CV och personliga brev – öva först genom hisspitch (känner ni till begreppet) två personer med mobiler. Se beskrivning ovan

 

Omvärldskunskap -Den som inte frågar får inget veta!!

Lärare måste betona vikten av att de studerande övar på att formulera frågor för att de ska kunna lära sig just det de behöver veta under sin utbildning men också för att de ska kunna lära nytt i sitt framtida yrkesliv.

Övning:

Ställ krav på att de studerande gör research på ledningsgrupp, föreläsare, företag, begrepp, branschtidningar osv så alla blir bra på att googla och fråga.

Profesionell nätverkan – lär alla kraften i att säga ”hej”!

Diskutera med de studerande hur man minglar vid kaffeautomaten, hur man nätverkar på studiebesök osv

Vikten av att skriva upp namn på dem man träffar.

Lär de studerande hur lätt det är att glömma namn. Ställ tex kontrollfrågor efter ett studiebesök vilka namn och titlar de kommer ihåg. Strategin är att alltid ha en liten anteckningsbok i fickan eller skriva i mobilen.

Värdeskapande projekt

Att arbeta med värdeskapande projekt tränar man bäst I verkligheten. Man börjar med mindre enkla projekt och går varefter över till längre och mer komplexa projekt.

För att förbereda sig kan man som pedagog läsa om att arbeta I projekt och även titta på toolboxen som handlar om co creativ learning. För bedömning passar formativ assesment utmärkt.

Vill man öva med sina studerande kan man göra korta övningar kring att utveckla ideer och/eller att samarbeta I grupp.


Disclaimer: All content in this document reflects the author's view and the NA and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains.