5 How to create conditions

Skolledning bör vara informerade om arbetsmetoden och samarbetspartners innan man startar.

  • Arbetet underlättas av att de studerande får samanhållen tid att arbeta som grupp.
  • Ofta blir de studerande så engagerade att de vill arbeta med projektet utanför lektionstid. Därför är det bra att, framför allt mot slutet av projektet, ha lösningar för hur de studerande ska kunna komma åt resurser som tex.lokaler och teknik utanför lektionstid.

Både lärare och studerande kommer tvingas att under projektets gång arbeta med problemlösning. Problem ska “välkomnas” då de skapar fantastiska möjligheter till djuplärande och förstärker entreprenöriella förhållningsätt hos både lärare och studerande – men alla kan behöva uppmuntran av lärare eller kollegor/chefer när det pågår .

“det krävs mod att släppa på kontrollen när osäkerhet och tvetydighet introduceras som en del av undervisningsprocessen. ” Lackeus sid 34

Ett bra komplement till undervisande lärare är att ha en studerandecoach som kan stötta de studerande och ge dem verktyg i det personliga ledarskapet (läs mer i io5)

Fortsätt läsa – 6 How to train this ability


Disclaimer: All content in this document reflects the author's view and the NA and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains.