4 How to use

Några korta guidelines för värdeskapande arbete

  1. Bygg när det går upp långsiktiga samarbeten med externa partners så ni kan arbeta med flera studerandegrupper. Det gör att man vinner tid och att man kan använda de gemensamma erfarenheterna till att utveckla samarbetet.
  2. Ha en tydlig tidsplan för projektets faser med tydliga deadlines. Lika självklart för små som stora projekt.
  3. Gör en tydlig presentation av projektet så de studerande förstår vilka ramar och resurser som finns samt vilka delar de får ta fullt ansvar för.
  4. Var noga med att presentera målet så de studerande förstår att denna uppgift är på riktigt och viktig för någon utanför skolan. Blir inget gjort får det konsekvenser I form av en besviken eller ledsen kund/samarbetspartner. Ett sätt att få detta tydligt är att I större projekt göra riskanalyser samt tillsammans fundera på vad man kan göra för att minska de risker man ser.
  5. Ha en tydlig plan och överenskommelse för hur ni ska kommunicera under projektet tex digitala plattformar, möten osv.
  6. Var tydlig med vad man gör som studerande när problem uppstår I olika faser av arbetet. Förklara att man inte kan lyckas med allt men tricket är att kommunicera snabbt när problemen uppstår så man också snabbt kan hitta lösningar eller andra alternativ.
  7. Formativ bedömning passar denna typ ar arbetsätt utmärkt. (Ann har bra mallar för utvärdering av grupparbeten)

Fortsätt läsa – 5 How to create conditions


Disclaimer: All content in this document reflects the author's view and the NA and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains.