2 What it contains of

Stötta studenterna att utveckla sitt personliga ledarskap

Tydlig information

Vikten av de studerandes personliga ledarskapet för att nå framgång I studierna men också I yrkeslivet betonas redan i informationen på Hemsidan om utbildningen samt i antagningsarbetet på de utbildningar där branschen har personliga möten med de stöderande som söker till utbildningen. Utbildningsledare och undervisande lärare betonar återkommande vikten av att de studerande tar ansvar för sitt lärande och diskuterar med de studerande hur de kan utveckla sitt personliga ledarskap.

Verktyg

När studenten börjar på utbildningen introduceras man I hur man med stöd av klasskamrater och verktyg som lärplattform och tutorials kan förstärka sitt lärande och därigenom nå sina mål. Man får även information om möjligheten att boka tid hos studerandecoachen när man vill förbättra sitt personliga ledarskap.

Workshop kring att sätta mål

På de YH-utbildningar som tex Livesändningspecialist där man har flera möjligheter att individualisera sitt lärande genom att välja olika fördjupningar får de studerande redan första veckan på utbildningen gå en workshop kring att sätta mål som sen följs upp med individuella choaching samtal samt workshop för klassen kring tillvägagångsätt för att få praktik på ett företag som passar de studerandes målbild.

Workshop kring yrkesspråk

För att kunna kommunicera snabbt och korrekt på en arbetsplats krävs ett gemensamt fackspråk. Att kunna använda rätt språk I yrkessammanhang är också viktigt för att på en praktikplats kunna utveckla ett eget lärande I arbete mot sina poersonliga mål. Mot den här bakgrunden har Xenter med framgång på lärplattformen testat att ha självrättande diagnostiska prov på ord och begrepp inom utbildningens yrkesområde, att ha workshops kring hur man språkligt uttrycker sin kompetens och sina mål I ett personlig brev när man söker sin praktikplats.

Värdeskapande projekt

Metoden att arbeta med värdeskapande projekt kräver att man har en extern sammarbetspartner eller målgrupp som man arbetar att skapa värde för, till skillnad från när studenterna gör ett arbete för att visa sina kunskaper och färdigheter för läraren.

Värdeskapande projekt kan göras I samband med examensprojekt när den studerande ska visa sin samlade kompetens efter flera kurser men det bästa resultatet uppnås om den studerande möter arbetsättet flera gånger under sin utbildning och därmed får fler träningstillfällen.

I värdeskapande projekt arbetar de studerande I projektform och tar ansvar för ideutveckling-genomförande och publicering/presentation av resultat eller leverans av produkt som kan ge publiken/kunden ett värde. Genom att det finns enverklig kund/publik påminns de studerande om att deras arbete har betydelse på riktigt och de studerande blir mer motiverade.

Lärarens roll är att sätta projektramarna där kursmålen självklart integreras, sätta en realistisk tidsram , ge resurser I form av lokaler,teknik,material. Läraren fungerar fungera som intern beställare/producent samt I vissa fall som garant mot kund men också som handledare och inspiratör för de studerande. De studerande har definierade ansvar och projektleder olika delprojekt innom denna ram.

Sammarbetspartnerns roll är att presentera ett problem och/eller göra en beställning samt ge de studerande återkoppling vid leverans.

Utbildningsnivå och de studerandes erfarenhet av arbetsättet avgör projektets storlek och graden av komplexitet.

Vi har sett att det går att skapa innovativa miljöer för de studerande genom kombinera de studerandes erfarenheter av personligt ledarskap,värdeskapande projekt omvärldskunskap med att ge dem tillgång till resurser tex. 3D skrivare. Genom detta arbetsätt har tex Xenter fått studerande att själva utveckla en företagside som tex att utveckla spelpjäser till ett dataspel som de sen säljer på nätet. I det här läget behöver de studerande som komplement få tillgång till kurser I att starta eget företag eller slussas till organisationer som arbetar med innovation och nyföretagande.

Proffesionellt nätvärkande och att följa sin branschs utveckling.

För att kunna följa sin branschs utveckling introduceras den studerande I vilken fackpress, Facebook grupper och andra typer av mötesplatser som finns. De studerande uppmuntras att inför varje föreläsning googla på föreläsaren. Utbildningen organiserar också studiebesök så de studerande får chans att möta yrkesverksamma inom ämnesområdet.

De studerande får olika genomgångar /workshops I tex yrkesspråk, hur man kort presenterar sig själv samt företagsstrukturen I sin bransch. Därefter uppmuntras de studerande att träna på proffesionellt nätvärkande I samband med studiebesök, möten med branschrepresentanterna I utbildningens ledningsgrupp, möten med tidigare studenter som besöker utbildningen.

Diverse länkar på olika entreprenöriella projekt som genomförts på Xenter

 

Fortsätt läsa – 3 Completed tests and preliminary results


Disclaimer: All content in this document reflects the author's view and the NA and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains.